Skip Ribbon Commands
Skip to main content
5/18/2015 12:00:00 AM
Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VII

     Ngày 18/5/2015, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đai hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo Chính trị tại Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020, Đại hội nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015; Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội, báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào văn kiện đại hội Đảng cấp trên. Thảo luận tại đại hội, đại biểu tham gia góp ý kiến vào báo cáo chính trị, tập trung trao đổi làm rõ những thuận lợi, khó khăn; nguyên nhân, hạn chế trong nhiệm kỳ; mục tiêu phương hướng, giải pháp nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và chách nhiệm; Đại hội Bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ kháo VII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đồng chí Bùi Châu Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trúng cử làm Bí thư Đảng bộ. Đại hội bầu 03 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Dân chính đảng tinh lần thứ VIII, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội./.

Một số hình ảnh tại Đại hội: